Korzystając z naszego sklepu internetowego akceptujesz zasady naszej polityki prywatności wypisane poniżej.

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług …………………………… poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Just Glass z siedzibą w Tomaszowice-Kolonia 104 A, 21-008 Tomaszowice, KRS…………………….. NIP……………..………….REGON……………………….………………
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach, przetwarzania w następujący sposób:
 5. poprzez dobrowolnie wprowadzone w celu rejestracji (założenie konta) aby móc swobodnie składać zamówienia w naszym sklepie,
 6. uzupełnianie formularza zamówienia jeśli klient nie założył konta a chce złożyć zamówienie
 7. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 8. w celu dostarczenia towaru, dane niezbędne do wysyłki towaru będą przekazane przewoźnikowi
 9. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 10. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 11. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.